Emigratiemakelaar Johan Bijstra is in 1991 zelf als melkveehouder geëmigreerd naar Frankrijk. In 2017 verkocht hij zijn melkveebedrijf om zich volledig te focussen op de emigratiebegeleiding. Hij weet hoe het is om te boeren en leven in Frankrijk. “In Frankrijk valt met een klein budget nog te beginnen met boeren. De politiek wil het platteland leefbaar houden en stimuleert de komst van (jonge) Nederlandse boeren. Er zijn lage grondprijzen en in sommige regio’s zelfs melk- en mesttekorten”.


AGRi iMMO is een makelaarskantoor dat gespecialiseerd is in de overdracht van landbouwbedrijven met drie fundamentele principes:

  1. expertise: om de waarde van het onroerend goed in te schatten en rekening te houden met het intrinsieke potentieel van het land en de locatie
  2. service: voor bezoeken, verbindingen en real-time monitoring in het veld, telefonisch en online
  3. vertrouwen: door een totale inzet aan uw zijde in volledige onafhankelijkheid en transparantie

Enkele adviezen om te evalueren tegen de juiste prijs om te verkopen of kopen:

Het laatste rapport is de centrale tool voor deze evaluatie van het bedrijf. De boekwaarden worden echter vervangen door marktwaarden die de huidige markt weerspiegelen. De evaluatie van de gebouwen zal afhangen van hun mate van veroudering, er wordt rekening gehouden met andere parameters zoals hun uitrustingsniveau of de mogelijke investeringen in upgrades. Land is een item dat de waarde van een boerderij aanzienlijk kan verhogen als eigenaren willen verkopen. De waardering van het huis kan lastig zijn omdat de waarde ervan afhangt van de lokale markt, en uiteraard kan de nabijheid van agrarische gebouwen tot een korting leiden. Ten slotte zijn de materialen, de veestapel en de voorraden (in silo's of zaaien) gemakkelijker te bepalen doordat ze enkele weken voor de daadwerkelijke verkoop zijn getaxeerd.

Voor de koper is een oogje op het onroerend goed essentieel, maar de economische benadering is ook erg belangrijk, het bepaalt de potentiële winstgevendheid van het onroerend goed via het bruto exploitatieoverschot (GFS). De EBR moet worden gebruikt voor het vereffenen van bank annuïteiten en voor het maken van particuliere domiciliëringen. Het vermogen van de lener om te lenen moet dus worden vergeleken met de vraagprijs na de activawaardering van de transactie.

De missie van AGRi iMMO is om onze verkopers in staat te stellen de baan van hun leven tegen een eerlijke prijs te verkopen, en onze kopers om een ​​levensvatbare en potentiële operatie te kopen waarmee ze kunnen floreren.


Choisir vos préférences en matière de cookies
Lorsque vous visitez notre site internet, nous utilisons des cookies et des technologies similaires nous permettant d'améliorer nos services. Puisque nous respectons votre vie privée, sur cette page vous retrouverez les détails du traitement que nous et nos partenaires effectuons avec vos données personnelles. Sous chaque rubrique se situe une explication détaillée des finalités du traitement et la liste de nos partenaires. Vous pouvez revenir sur vos choix à n'importe quel moment via le bouton "Gérer les cookies" disponible en bas de notre site internet. Merci de noter que vous ne pouvez pas refuser les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site.
Tout accepter
Valider mes choix
Le respect de votre vie privée est une priorité pour nous
Nous utilisons des cookies afin de vous offrir une expérience optimale et une communication pertinente sur notre site. Grace à ces technologies, nous pouvons vous proposer du contenu en rapport avec vos centres d'intérêt. Ils nous permettent également d'améliorer la qualité de nos services et la convivialité de notre site internet. Nous utiliserons uniquement les données personnelles pour lesquelles vous avez donné votre accord. Vous pouvez les modifier à n'importe quel moment via la rubrique "Gérer les cookies" en bas de notre site, à l'exception des cookies essentiels à son fonctionnement. Pour plus d'informations sur vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Tout accepter
Personnaliser